Loading . . .

Martin Valenta

Reklamný prúžok
Dreamcatchers

 


About

Výroba a predaj rôznych druhov Dreamcatchers-Lapačov snov. 2D, 3D
Description

SLOVAK: Siux-Lakotská legenda o Lapači snov ( Dream catcher )

Dávno v minulosti mal starý Lakotský duchovný vodca víziu, v ktorej sa mu
prihovorila múdrosť v podobe pavúka.Múdrosť hovorila o jednom veľkom
kruhu života. O tom, ako začíname životy detstvom, a starajú sa o nás, prechádzame dospelosťou až ku starobe, kde už potrebujeme opateru, ktorú sme dali deťom, a tak zakončujeme náš životný cyklus.

A v každej časti nášho života sú mnohé sily, niektoré sú pozitívne, niektoré negatívne. Ak človek počúva pozitívne sily, tie ho povedú správnym smerom, ale ak počúva tie negatívne, tie človeka nasmerujú nesprávnym smerom a môžu mu ublížiť, a tak mariť našu spútanosť s prírodou.

Potom dala Múdrosť mužovi pavučinu vpletenú do kruhu a povedala:
" pomáhaj touto pavučinou svojim ľuďom. Aby dosiahli svoj cieľ, aby pozitívne
využívali svoje myšlienky, sny a vízie. Ak budete veriť vo Veľkého stvoriteľa,
pavučina zachytí všetky dobré myšlienky, a všetky zlé prejdu dierou uprostred
pavučiny preč, a už nie sú súčasťou vasich ľudských životov ".

It is said the dream catcher holds the destiny of the future.

"...hovorí sa, že dreamcatcher drží osud budúcnosti..."

ENGLISH : Long ago when the world was young, an old Lakota spiritual leader was on a high mountain and had a vision.
In his vision, Iktomi, the great trickster and teacher of wisdom, appeared in the form of a spider.

Iktomi spoke to him in a sacred language that only the spiritual leaders of the Lakota could understand.

As he spoke Iktomi, the spider, took the elder's willow hoop which had feathers, horse hair, beads and offerings on it and began to spin a web.

He spoke to the elder about the cycles of life...and how we begin our lives as infants and we move on to childhood, and then to adulthood. Finally, we go to old age where we must be taken care of as infants, completing the cycle.

"But," Iktomi said as he continued to spin his web, "in each time of life there are many forces -- some good and some bad. If you listen to the good forces, they will steer you in the right direction. But if you listen to the bad forces, they will hurt you and steer you in the wrong direction."

He continued, "There are many forces and different directions that can help or interfere with the harmony of nature, and also with the great spirit and all of his wonderful teachings."

All the while the spider spoke, he continued to weave his web starting from the outside and working towards the center.

When Iktomi finished speaking, he gave the Lakota elder the web and said...."See, the web is a perfect circle but there is a hole in the center of the circle."

He said, "Use the web to help yourself and you people to reach your goals and make use of your people's ideas, dreams and visions.

"If you believe in the great spirit, the web will catch your good ideas -- and the bad ones will go through the hole."

The Lakota elder passed on his vision to his people and now the Sioux Indians use the dream catcher as the web of their life.

It is hung above their beds or in their home to sift their dreams and visions.

The good in their dreams are captured in the web of life and carried with them...but the evil in their dreams escapes through the hole in the center of the web and are no longer a part of them.

They believe that the dream catcher holds the destiny of their future

 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžokPrevádzkované na Joomla!.